Forurensningsvakten 24/7

Innovasjon for miljøets skyld

Våre tjenester

LEARN MORE

Vi har samlet mye kompetanse tilgjengelig på et sted

Vårt mål er at oppdragsgiver skal ha tilgang til flest mulig tjenester ved hendelser som en følge av akuttforurensning av grunn, grunnvann vannforekomster og avløpssystemer. Sammen med beredskapstjenester knyttet opp mot vannskader, naturskader og andre typer større hendelser innen VA problematikk. Vi har også 24/7 service innen rørspyling, slamsuging og ADR sugebil.


Akutte forurensninger

Ved akutte forurensninger er tiden fra hendelse til de tiltak iverksettes avgjørende for det endelige resultat og ikke minst kostnadene. Derfor har vi en egen innsatsgruppe. Forurensningsvakten 24/7, er klare til å yte bistand 24 timer i døgnet, alle årets dager. Grunn, Grunnvann, åpne vannkilder og VA forurensninger

Forurensningsvakten 24/7 påtar seg alle typer oppdrag forbundet med eksisterende forurensninger. Dette kan være forurensning av grunn grunnvann eller andre typer forurensninger. Også forurenset vann og avløps anlegg har vi god erfaring med.

Vi har sanert over 16 kilometer med forurenset avløp og et kloakk renseanlegg, i forbindelse med en hendelse. Fra meldingen kom inn til alt var ferdig sanert gikk det snaue to uker. Det skal nevnes at over 5 kilometer av rørledningen lå nedsunket i en innsjø.  Uten de rette hjelpemidlene, samarbeid med brannvesen /kommunen og de riktige produktene, hadde dette blitt en langt mer omfattende hendelse. Likeledes var nødvendig kompetanse om VA-anlegget avgjørende for en vellykket aksjon.

Spesialtjenester 

Vi leverer en rekke andre tjenester knyttet til beredskap, vårt motto er: Når du ikke vet hvem du skal ringe, ring oss.
Som bilde til venstre illustrerer, vi gjør det ingen andre har gjort. Her tømmer vi armerte sprengningshull grunnet feilladning. Med sikkerhet i høysetet ble oppdraget løst sammen med Orica sin spisskompetanse på produkt og vår operative kompetanse. 25 borehull tømt for flytende sprengstoff og dynamitt. Feilladningen hadde ført til nærmest dobbel mengde sprengstoff i hvert borehull.