Forurensningsvakten 24/7

Innovasjon for miljøets skyld

Restverdikjempen

Det er det vi kaller våre tunge innsatsbil.  De er spekket med utstyr for å fjerne større vannmengder. Tar vi med utstyrshenger kan vi øke kapasiteten betydelig. 

Totalt har vi kapasitet til 4-5000 liter per minutt. Dette inkluderer flere bærbare motorpumper, 230V pumper og bilens egen pumpe. Ved behov kan vi evakuere vann fra 2-3 eneboliger samtidig, større industribygg, store uteområder, veier m.m. 
Vi har mulighet til å løfte vann mer enn 100 meter (ved hjelp av trykkforsterknings pumpe) og vi kan lede vannet over 500 meter med medbrakte slanger på bilen. 

Restverdikjempen kan også bistå etter ekstremvær, med å fjerne trær, sikre kritiske installasjoner og midlertidig reparasjoner av tak. Vi kan bistå med inntil 100Kva 230/400V nødstrøm 

Vi har også tilgjengelig avfuktere, vifter, presenninger m.m.