Forurensningsvakten 24/7

Innovasjon for miljøets skyld

Skal vi flytte våre ressurser, så vi er i forkant?

Som den​ eneste aktøren så langt vi har bragt på det rene, tilbyr vi å flytte vår innsatsbil(er), til dit det er fare for at det kan bli større skader. Hvor mye ressurser, er det oppdragsgiver som avgjør.
Denne forflytningen gjør vi til en forhåndsbestemt pris, om vi blir satt i innsats i mer enn fem timer, fjerner vi forflytningskostnaden.
Vi kan enten stille med kun bil og sjåfør, slik at lokale ressurser kan være med som mannskap. Alternativt kan vi ta med en operatør, slik at vi kan utgjøre et innsatslag.

Vi kan også flytte oss til et sted nær der det er meldt store nedbørsmengder eller annet ekstremvær. Dette for at vi kan være i innsats når det braker løs.
 Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon om dette tilbudet.