Forurensningsvakten 24/7

Innovasjon for miljøets skyld

FOXTAIL OLJESKIMMER

Foxtail skimmer er et viktig hjelpemiddel for å ta opp utlekket olje som har lekket ut til vannresipienter.

Ytterligere informasjon om Foxtail oljeskimmer kommer.

Vi utvider tjeneste tilbudet

Nye tjenester fra 1.september 2022

Vi bestreber oss på at kundene skal ha tilgang til flest mulige tjenester fra et og samme vakttelefonnummer. Dette for å kunne være den  foretrukne partneren. Vi utvider derfor med å kunne tilby nye tjenester fra 1.september.
Tjenestene vil være tilgjengelig i Nordre og Søndre Follo, Tidlige Østfold, Oslo, Asker og Bærum med 24/7 service.  Dette kommer i tillegg til være andre tjenester innen akuttforurensningsberedskap, bistand ved/etter ekstremvær, flom eller større vannskader.

 

De nye tjenestene er

Høytrykksspyling ved tette avløp.
Rørinspeksjon (Inspeksjon med TV kamera i rør)

Slamsuging.

Vedlikehold av olje og fettutskillere.
Graving ved vannlekkasjer.


De nye tjenesten er tilgjengelig via vårt vaktnummer 23 17 55 00 hele døgnet.

Sammensatt forurensning med betydelige utfordringer, sanert på Østlandet

Miljødøgnvakten ble en dag i februar varslet om et utslipp av diesel til overvannsnettet ved en godsterminal på Østlandet. Vi mobiliserte umiddelbart vår saneringsbil og mobile oljeutskiller. Samtidig ble fagkompetanse fra COWI varslet. 

Hendelsen ble langt mer omfattende enn hva vi hadde sett for oss, med flere hundre meter overvannsnett tilgriset. I tillegg ble det ytterligere hendelser med utslipp under saneringsarbeidet. 
Med dype kummer, som krevde at vi måtte benytte pusteluftsett fra vår saneringsenhet, samt mengder av avfall, slam og olje i overvannsnettet.


Under hele aksjonen var Miljødøgnvaktens fokus, å hindre spredning til nærliggende bekk, som har sitt utløp i stedets drikkevann. Ved denne hendelsen, benyttet vi hele Miljødøgnvaktens kompetansekjede. DMR ble koblet på, sammen med VA-rådgiver fra COWI. 
Gjennom hele aksjonen har Kystverkets beredskapsavdeling hatt tilsyn med hendelsen. Totalt fjernet vi 80 tonn med avfall fra overvannsnettet, overvåket bekken og la ut lenser på strategiske punkter for å hindre uønsket spredning. Leverandøren av absorberende produkter og lenser, fikk sågar fabrikken til å spesial lage det vi betegner som rørtamponger, som vi i dag er alene om å ha i vårt sortiment. Et hjelpemiddel vi virkelig fikk nytte av.

Nok en gang viser det seg at ved å benytte spisskompetanse, både miljøfaglig og operativt, finner man de beste løsningene.