Forurensningsvakten 24/7

Innovasjon for miljøets skyld

Skader etter ekstremvær

Når naturen slår seg vrang, er det naturen som bestemmer. Da kan ofte en innsats være rettet mot å verne kritiske installasjoner eller objekter. Når de  igjen har bestemt seg for å spille på lag, er det ofte omfattende arbeid som må gjøres. Da kan ekstra utstyr være nødvendig. Våre store innsatsbiler, vil kunne bistå enten kun med sjåfør, for å gi lokale mannskaper ekstra utstyr. Eller vi kan komme med en ekstra operatør for å skape ekstra kapasitet i oppryddingsarbeidet.