Forurensningsvakten 24/7

Innovasjon for miljøets skyld

 1.januar skiftet vi navn på vår akuttberedskap innen forurensning og restverdi

Av praktiske årsaker bytter vi navn på vår beredskapstjeneste innen akutt forurensning og storskade. Navneskiftet er en del av vårt nye satsningsområde på måten vi vil løse akutte utslipp av forurensende stoffer, da særskilt hydrokarbonforurensninger. 

Vårt nye navn blir FORURENSNINGSVAKTEN 24/7 med domenenavnet www.forurensningsvakten24-7.no Dette skal gjenspeile vårt tilbud, om døgnbemannet beredskap alle årets dager. Vi har den senere tid fått tilbakemeldinger om at det har vært navnelikhet som har medført at oppdragsgiver har kontaktet en annen aktør, som en følge av navnelikhet.

Spisskompetanse på vakt 24 timer i døgnet året rundt.


Spesialkompetanse innen akutt forurensning, landbaserte forurensninger og VA-systemer.


Vakttelefon 23 17 55 00 hele døgnet

Akutt forurensning

Vi kan tilby all type bistand ved akutte forurensninger. enten
Vi har spesialkonstruert utstyr for å redusere avfallsmengden ved akutte hendelser. 

Miljøutredning

Sammen med dedikerte samarbeidspartnere, tilbyr vi alle typer utredinger ved mistanke om forurensninger. 

Farlig gods/ADR

Forurensningsvakten 24/7 sine spesialrådgiver innen farlig gods, har spisskompetanse innen samlasting, uhell med farlig gods. Denne kompetansen kan ved uønskede hendelser være meget verdifull. 

Storskade og RVR

Denne tjenesten kaller vi Restverdikjempen. Vi kan bistå ved større vannskader og skader som en følge av ekstremvær.
Våre store innsatsbiler, er rigget for å evakuere store vannmengder, gi nødstrøm helt opptil 100kv 230/400V